Zahradní sekačky

Kdy nejvíc potřebujeme servis?

Kdy nejvíc potřebujeme servis?
Kdy pro zahradní sekačku nejčastěji hledáme odborníky ze servisu? „Dle zkušeností z praxe poté, co nejde stroj nastartovat. To může být z několika různých důvodů: Nejčastěji napáchá škody staré palivo ponechané dlouho v nádrži, další příčinou bývá náraz nože na pevnou překážku. „Klínek, který fixuje setrvačník, se při nárazu ustřihne, stroj pak mnohdy nejde nastartovat. Sekačku ale mohou vážně poškodit i zdánlivě banální věci, například zanedbaná údržba,“ říká Jan Hendrych z říčanského servisu Fieldmann.

Jan Hendrych vede centrální servis značky Fieldmann. Se zákazníky konzultuje dodání náhradních dílů či příslušenství pro zahradní techniku. Kromě toho pracuje na rozšiřování servisních míst v regionech.
Honzo, najetí na kámen je asi poměrně časté. Proč může způsobit takovou škodu?
Nemusí jít jen o kámen, může se jednat o jakýkoliv pevný předmět či překážku v trávníku, třeba o krtinu nebo obrubník. Motor má zhruba 3000 otáček za minutu. Ve chvíli, kdy dojde k nárazu na pevnou překážku, dochází k prudkému zastavení nože. Síla, která v tu chvíli na nůž, a následně na klikovou hřídel, působí, je obrovská. Doporučuji se proto jakémukoliv nárazu snažit vyhnout.


Co když kámen přehlédneme…. Je třeba to řešit hned?
Když už k nárazu dojde, práci přerušte a sekačku prohlédněte. Někdy dojde „jen“ k ustřižení klínku od setrvačníku, ten je pak nutné před dalším sekáním nahradit novým. Někdy náraz způsobí ohnutí nože, poškození jeho unašeče, nebo dokonce ohnutí klikové hřídele. Právě klikovou hřídel je třeba při poškození celou vyměnit, oprava se pohybuje v řádu tisíců korun.


Jak laik pozná ohnutou klikovou hřídel?
Jednoduše, sekačka vlivem narušené vyváženosti začne citelně vibrovat. Může dojít i ke zvýšení její hlučnosti. Pokud tomu nebudete věnovat pozornost, nadměrné vibrace mohou stroj poškodit natolik, že se začne doslova rozpadat. Během provozu se vlivem vibrací začnou povolovat šrouby a spoje. Může i docházet k poškození samotného šasi. Za dobu, co se pohybuji v oblasti zahradní techniky, jsem poškozených skeletů sekačky následkem provozování s ohnutou hřídelí už viděl spoustu.


Co dalšího doporučujete hlídat?
Určitě radím nepodceňovat údržbu sekačky, což se týká hlavně benzínových strojů. Mnozí lidé nedělají základní údržbu: Nekontrolují pravidelně hladinu olejové náplně v motoru, stroje nečistí ani nepromazávají. Při provozu pak dochází k přetěžování stroje a většímu opotřebovávání komponentů.
Které činnosti je tedy potřeba pravidelně dělat?
Úplným základem je pravidelná kontrola hladiny oleje a stav vzduchového filtru. Čistit sekačku je dobré po každém sekání, nejlépe mechanicky, určitě nedoporučuji čistit vodou. Kromě toho doporučuji sekačku promazávat, což se týká zejména komponentů pojezdu. Po demontáži zadního kola sekačky, se dostanete k ozubenému pastorku, pod ním najdete kolík či klínek, který se v pastorku pohybuje. Mazivo nacházející se v tomto prostoru pohlcuje prašné nečistoty, které následně znemožňují volný pohyb kolíku. Tyto komponenty je třeba pravidelně čistit a znovu promazat. Jako zásadní bych ještě zmínil používání čerstvého paliva. Déle skladované palivo už nepoužívejte.

Co staré palivo v nádrži může způsobit?
Vlhkost, kterou na sebe bio složky paliva vážou z okolního prostředí, se v palivu projevuje v podobě vody. Ta způsobí škodu zejména v karburátoru, kde dochází k ucpání trysek a tím neprůchodnosti paliva. S tím se v servisu setkáváme nejčastěji na jaře. Na podzim sekačku zákazník odstaví a nechá v nádrži zbytky nevyužitého paliva. Na jaře sekačku vyveze z garáže a nemůže ji nastartovat. V tomto případě je třeba starý benzín vypustit, vyčistit palivový systém, a až poté nalít benzín nový.
 
Čím je to způsobené?
Běžná paliva, která zakoupíte na benzínové pumpě obsahují bio složky, které negativně ovlivňují dobu použitelnosti paliva. Dochází k tomu, že palivo má tendenci rychleji degradovat. Toto se pochopitelně netýká jen benzínových sekaček, ale i dalších strojů s 4taktními motory. Aktuální novinkou bude zvýšení poměru bio složek v palivech, je tedy možné, že problémů se startováním strojů bude přibývat.

Když to shrneme, co tedy doporučujete zákazníkům?
Určitě nepoužívat do spalovacích motorů palivo, které je starší než jeden měsíc od natankování. Palivo skladujte jen nezbytně nutnou dobu, a to v k tomu určených nádobách, kanystrech na pohonné hmoty, v ustálených teplotních podmínkách. Použitelnost paliva lze prodloužit přidáváním aditiv, tzv. ustalovacích složek paliva. Určitě bych doporučil používání aditiv každému zákazníkovi, který se chce vyhnout problémům, které použití degradovaného paliva přináší v podobě nemožnosti nastartovat a následného poškození palivového systému.
Fieldmann Zahradní sekačky pro dokonalý trávník
Zpět na fieldmann blog

Vyberte si 

sekačku pro vaši zahradu